CircularOne ตู้รับคืนขวด นวัตกรรมสตาร์ทอัปไทย คนหยอดได้เงินคืน หรือสะสมแต้มได้

CircularOne ตู้รับคืนขวด นวัตกรรมสตาร์ทอัปไทย คนหยอดได้เงินคืน หรือสะสมแต้มได้

ธุรกิจ

 

SUSTAINTECH สตาร์ทอัปผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดตัวเครื่อง ‘CircularOne’ หรือ ตู้หยอดรับทรัพย์ รับคืนบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถรองรับขวดประเภทต่างๆ และจัดเก็บในสภาพสมบูรณ์เพื่อนำไปรียูสและรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ ‘จิราวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์’ Founder & CEO และสตาร์ทอัป SUSTAINTECH เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยรวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์ยังคงมีปริมาณสูงเฉียด 25 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ปัญหาขยะอุดตันที่ส่งผลต่อระบบระบายน้ำ การอุบัติขึ้นของโรคใหม่ๆ ฯลฯ และทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้ในส่วนของประเภทบรรจุภัณฑ์พบว่า กลุ่มที่บรรจุเครื่องดื่มยังคงมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่ได้รับการหาทางออกหรือมีนวัตกรรมที่ช่วยรักษาระบบนิเวศได้ดีเท่าที่ควร

ดังนั้น SUSTAINTECH จึงได้คิดค้น ‘เซอร์คูล่าร์วัน : CircularOne’ นวัตกรรมรับคืนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปรียูสและรีไซเคิลแบบอัตโนมัติ หรือ Reverse Vending Machine รุ่นแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความสามารถรับคืนขวดพลาสติกใส กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว และจัดเก็บไว้ในสภาพสมบูรณ์

“CircularOne หรือตู้หยอดรับทรัพย์ เป็นนวัตกรรมคืนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อลดการผลิตและเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเมื่อทำการศึกษาในประเทศไทยจะพบได้ว่า บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ยังไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย แตกต่างจากกระบวนการผลิตที่ยังคงเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์การบริโภค

ดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ :  CPN เปิดตัวเซ็นทรัล พระราม 2 โฉมใหม่ หลังทุ่มงบ 1.2 พันลบ.เป็นศูนย์การค้าตอบโจทย์ทุกเจน