แคนาดาอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ให้เด็กต่ำกว่า 5 ปี

แคนาดาอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ ให้เด็กต่ำกว่า 5 ปี

สำนักสาธารณสุขแคนาดา อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของไฟเซอร์ ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

เด็ก

เว็บไซต์ของสำนักฯ ปรับปรุงข้อมูลการอนุมัติวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งระบุว่ามีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้คนกลุ่มอายุ 6 เดือนจนถึง 4 ปีแคนาดาอนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้เด็กกลุ่มอายุนี้แบบแบ่ง 3 โดส โดยโดสแรกและโดสสองห่างกัน 3 สัปดาห์ ส่วนโดสสองและโดสสามห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ทั้งนี้ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ นับเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่ได้รับอนุมัติการใช้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ ต่อจากวัคซีนสไปก์แวกซ์ (Spikevax) ของโมเดอร์นา ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อสัปดาห์ก่อน สำนักฯ อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สไปก์แวกซ์ รุ่นปรับปรุง ซึ่งมุ่งต้านเชื้อไวรัสฯ สายพันธ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์ย่อยบีเอ.1 (BA.1) เป็นโดสกระตุ้น ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป