ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระดับสูงด้วย Privileged Access Management

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระดับสูงด้วย Privileged Access Management

เทคโนโลยี

Privileged Access Management (PAM) เป็นโซลูชันสำหรับบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม Privileged Accounts ให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลและระบบตามที่องค์กรกำหนด ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ Password Management, Credential Management, Least Privilege Enforcement และ Account Governance โดยเฉพาะบัญชีที่มีสิทธิ์ระดับสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรที่สำคัญในระดับผู้ดูแลระบบ ซึ่งบัญชีเหล่านี้มักเป็นเป้าหมายของเหล่าแฮกเกอร์ จึงต้องมีการตรวจสอบการเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่

ผลกระทบจากการถูกโจมตีผ่านทาง

  • ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
  • ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง
  • เพิ่มทรัพยากรไอทีเพื่อแก้ปัญหา
  • รายได้ลดลง สูญเสียธุรกิจ

ช่องโหว่ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดช่องโหว่

  • ตั้งรหัสผ่านซ้ำ ง่ายต่อการคาดเดา
  • ใช้รหัสผ่านเป็นชุดเดียวกันในทุกระบบ
  • มีขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยไม่มากพอ
  • ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
  • พนักงานหรือ Outsource ที่ลาออกไปแล้วยังสามารถเข้าถึงระบบงานได้